ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี เรามีความพร้อมในการให้บริการรับ-ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับไฮ-สปีด

ปี พ.ศ. 2536 บริษัท ไฮ-สปีด ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ-สปีด
ที่ตั้ง 651 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

ปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนเป็น ไฮ-สปีด โดยนายวิริยะ วรธำรง
ที่ตั้ง 1881/5 ถนนพระราม 4  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

วันที่  26 กันยายน พ.ศ. 2550
บริษัทไฮ-สปีด เมสเซนเจอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
ที่ตั้ง 230 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
นโยบายด้านบุคลากร อบรมพนักงานให้มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ลูกค้า ภายใต้ความรวดเร็ว และความถูกต้อง
จุดมุ่งหมายของบริษัท ให้บริการพนักงาน รับ – ส่ง เอกสาร เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง
สโลแกนบริษัท รวดเร็ว ฉับไว มั่นใจในบริการ


บริษัท ไฮ-สปีด เมสเซนเจอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 13 ซอยศรีบำเพ็ญ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-286-5366
อีเมล์ : hispeedmessenger@hotmail.com
© 2009 Hi-speed, All Rights Reserved.
Design by Hutpaza